Pre svet financií sú typické určité pojmy a názvy. V našom finančnom glosári túto zmäť odborných výrazov trocha osvetľujeme.  

Tento príspevok sa sústredí na písmeno „G“.

Grafy: 

Pri analýze trhov užívajú obchodníci grafy a diagramy s cieľom mapovať pohyby cien, objemy transakcií, celkový počet otvorených kontraktov alebo iné štatistické ukazovatele pohybov cien.

GDR (globálne depozitné certifikáty):

(GDR – Global Depository Receipt). Časť akcií domácej akciovej spoločnosti z krajiny A je skúpená zahraničnou bankou z krajiny B. Banka naproti týmto akciám vydá cenné papiere označené ako GDR. GDR sa následne môžu obchodovať na trhu krajiny B. Zmyslom transakcie je umožniť obchod s akciami pôvodnej spoločnosti na zahraničnom trhu bez nutnosti absolvovať často náročnú administratívu.

A / B / C / D / E / F / G /