Väčšina ľudí na tomto svete považuje sporenie – hoci sa už jedná o zaistenie bezstarostného dôchodku alebo iba len finančne nezávislý život a plnenie si svojich cieľov a želaní, akými môžu byť napríklad vlastné bývanie, auto snov, dlho plánovaná exotická dovolenka apod. – za absolútne zmysluplné a žiaduce. Avšak celý rad štatistík dokladá fakt, že my ľudia spravidla napriek tomu nesporíme. Prečo je pre nás teda poznatok, že “sporenie má zmysel” tak ťažké uskutočniť?

Dôvody môžu byť rôzne. Často asi hrá úlohu nedostatočný finančný priestor. Po odpočítaní mesačných pravidelných výdavkov väčšinou zvyšné voľné finančné prostriedky nebývajú príliš vysoké, čo často umocní dojem a presvedčenie, že nie je možné si čokoľvek ukladať bokom. Navyše sme denne vystavovaní novým lákadlám vedúcim nakoniec k neplánovaným nákupom, čo sa samozrejme odrazí aj v našich mesačných výdavkoch. Často však dôvod býva omnoho banálnejší – prečo sporiť už teraz? Do dôchodku je predsa ešte tak ďaleko. Na to, aby sme začali, máme ešte veľa času. Áno, v podstate legitímny argument, aké však môže mať dôsledky, nám jednoznačne ukáže finančná matematika. Už len samotný efekt úročenia úrokov (Cost-Average) sa môže nadproporcionálne prejaviť každý mesiac, o ktorý začne sporiteľ sporiť skôr.

Čo teda urobiť? Aké kroky podniknúť a začať sporiť?

5 sporiacich tipov pre úspešný štart:

01_Získat prehľad

Je prekvapujúce, že veľa ľudí nemá vôbec žiadny presnejší prehľad o svojej vlastnej finančnej situácii. Odporúča sa preto zostaviť si vlastný finančný rozpočet. Spísať si všetky mesačné príjmy a výdavky, iba tak človek získa prehľad o svojej finančnej situácii a spozná, kde má potenciál možných úspor.

02_Úspory nákladov

Často sú to práve pravidelné pevné mesačné výdavky, ktoré bývajú príliš vysoké a každý mesiac sa postarajú o to, že voľných finančných prostriedkov zostáva pomenej. Pevné výdavky sú výdavky, ktoré sa uhrádzajú každý mesiac pevne danou sumou a medzi takého výdavky patrí napríklad platba nájomného, ​​elektriny, platby za mobilný telefón, internet a pod. Ak sa podarí nájsť medzi týmito platbami aspoň drobné zníženie, je vyhraté.

03_Definovanie cieľov 

Jasný cieľ úspor zvyšuje motiváciu ku sporeniu, ovplyvňuje ale súčasne aj jeho spôsob. Ak človek sporí na svoje vlastné bývanie, auto svojich snov či dlho plánované cestovanie, je ľahšie schopný peniaze ukladať stranou. Iba človek, ktorý presne vie, koľko kedy bude potrebovať finančných prostriedkov, sa môže vydať hľadať vhodné produkty s adekvátnymi dobami sporenia. Vždy je pritom však dôležité mať na pamäti možné riziká.

04_Vhodná forma sporenia  

Potom, čo si človek definuje svoj cieľ úspor, má ho pred očami a súčasne vie, akú sumu chce a môže sporiť, už vlastne potrebuje len vhodnú formu sporenia tak, aby sa mohol dostať k svojmu cieľu. Dnes je samozrejme možné sa o všetkom dočítať, informovať sa, využiť internet a dozvedieť sa potrebné – je ale tiež možné zveriť sa do starostlivosti odborníkom. Svet financií dnes ponúka nepreberné množstvo možností a produktov, ktoré začínajú byť postupom času stále komplexnejšie. Začína teda byť ťažké vyfiltrovať si pre seba ten najvhodnejší produkt respektíve ideálne riešenie. Odporúča sa preto každopádne sa obrátiť na majetkového poradcu a spoločne s ním si vypracovať stratégiu investovania.

05_Disciplína  

Kľúčom k úspechu je každopádne výdrž. Vybudovať si niečo dlhodobého alebo si uskutočniť svoje ciele často nie je možné zo dňa na deň. Pre koho je ťažké vykazovať každý mesiac potrebnú disciplínu, tomu je možné iba odporúčať pravidelný plán sporenia. Suma naplánovaných úspor potom už len každý mesiac automaticky odíde správnym smerom, bez toho aby sa človek musel o čokoľvek starať.

author
matthias wolfgruber