Správame sa voči našim investíciám na akciových trhoch vždy racionálne a dodržiavame striktne stanovenú a dobre premyslenú investičnú stratégiu? Ak máme k sebe byť úprimní, musí si asi celý rad investorov na túto otázku odpovedať jednoznačným “Nie”. Na tom by ešte nebolo nič také zlé. Všetci sme len ľudia a občas sa necháme unášať emóciami. Lenže práve to nás na burzách môže stať výnosnosť vložených investícií.

Mali by ste sa vyhnúť týmto 4 chybám investorov:

01: Vôbec neinvestovať

V súčasnosti sú v úsporách všetkého druhu zaparkované miliardy Eur a tento trend stále rastie. Pritom by sa dalo povedať, že už dlhšiu dobu sa do povedomia ľudí dostáva fakt, že súhra inflácie a politiky nulových úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky stále viac “nahlodáva” kúpnu silu úspor.

Mať peniaze zaparkované v konzervatívnych úsporách nie je v súčasnej situácii príliš rentabilné. Atraktívnou alternatívou a ochranou proti politike nulových úrokov môžu byť investície do cenných papierov. Pri investovaní do akcií je však treba vždy uvažovať v dlhodobom horizonte, a ak je to možné, investície diverzifikovať, to znamená nevsadiť všetko na jednu akciu. Dobrým spôsobom diverzifikácie sú šikovne zostavené portfólia skladajúce sa z niekoľkých akcií popredných spoločností zo všetkých priemyselných odvetví a regiónov sveta. Vždy sa odporúča dať v tejto súvislosti na odporúčanie profesionálov.

02: Inklinácia k domácemu prostrediu

Nedostatočná diverzifikácie je jednou z najčastejších chýb investorov. Pre mnoho ľudí sú alternatívne investície mimo vkladnú knižku stále neznámym a neprebádaným územím, a preto nie je prekvapujúce, že sa celý rad investorov spočiatku rozhoduje pre investície, ktoré sú im z geografického alebo aspoň obsahového hľadiska povedomé. Rovnako tak nemálo skúsených investorov sa spolieha predovšetkým na spoločnosti vo svojom bezprostrednom okolí, pretože verí, že oproti medzinárodným investorom môžu využiť určité informačné výhody, ktorú títo nemajú. Tento jav sa tiež nazýva “Home Bias” alebo inklinovanie k domácemu prostrediu. Jednostranné investičné správanie zvyšuje riziká a súčasne sa vyhýba príležitostiam, ktoré sa otvárajú v iných krajinách. Je vždy lepšie rozložiť investície do celého sveta a do rôznych odvetví.

03: Príliš veľa emócií

Existuje celý rad dôvodov, prečo nakúpiť akcie. Investori by však mali zvážiť svoje stratégie tak, aby vyhovovali a predovšetkým zodpovedali ich finančným a osobným investičným cieľom ale aj pripravenosť podstupovať možné riziká. Emócie potom v prípade výkyvov, ku ktorým na kapitálových trhoch dochádza, budú zohrávať oveľa menšiu úlohu. Investori majú tendenciu akcie nakupovať ale aj predávať s veľkou eufóriou, čo inými slovami znamená nakupovať ich za vysoké ceny a za nízke sa ich zbavovať. Toto je chyba, pretože korekcie sú rovnako tak neoddeliteľnou súčasťou akciového trhu ako jeho nové rekordné úrovne. Emócie a z nich plynúce neuvážené konania tak vedú až príliš často k nesprávnym rozhodnutiam.

04 – Príliš veľa akcionismu

“Veľké striedanie z vrecka vyháňa” hovorí staré burzové príslovie. Na druhej strane niet je pochýb o tom, že dlhodobé investovanie do trvalo úspešných akcií sa spravidla vypláca. Občasná kontrola jednotlivých položiek na účtoch cenných papierov sa síce odporúča, nemalo by však dochádzať príliš často k ich preskupovaniu. Inteligentnou alternatívou pre súkromných investorov môžu byť široko diverzifikované portfólia – napríklad Top Companies Concept – skladajúce sa z niekoľkých jednotlivých akcií najlepších spoločností z celého sveta, zastrešené veľmi kvalitným investičným manažmentom. Ako klient sa v takom prípade nemusíte starať ani o zostavovanie či opätovné vyvažovanie portfólia, pretože to za vás vykonáva profesionálny správca aktív.