Career.

Štyri výhody samostatnosti

Každý z nás tú situáciu dobre pozná. V našom dlhom profesijnom živote sa často ocitáme pred veľkými a zásadnými rázcestiami. Všetci musíme odpracovať približne ...

Prečo vion?

Nutné priznať, že pre veľa ľudí je veľmi ťažké zmeniť svoje zaužívané zvyklosti. Zmeny akéhokoľvek rázu pre nich znamenajú vystúpenie z komfortnej zóny, vzdanie...

Jedine výzvy ťa posunú ďalej

life coach Christoph Zettl v exkluzívnom rozhovore. Christoph Zettl je life coach a cross fit podnikateľ. V otázkach osobnostného rozvoja stojí po boku aj samo...