Pre svet financií sú typické určité pojmy a názvy. V našom finančnom glosári túto zmäť odborných výrazov trocha osvetľujeme.  

Tento príspevok sa sústredí na písmeno „F“.

Fond fondov: 

Fondy fondov sú investičné fondy, ktoré investujú do iných fondov, takzvaných cieľových fondov, aby dosiahli čo najväčšiu diverzifikáciu (rozptyl rizík).

Správca fondu:

Správca fondu je profesionálny investičný manažér, ktorý spravuje majetok investorov investičných fondov podľa investičných smerníc daného investičného fondu. Správca súdu sa snaží výhodne investovať a množiť majetok fondu s ohľadom na šance a riziká.

Fixná úroková sadzba:

Fixná úroková sadzba je úroková sadzba úverov a sporiacich účtov po celý čas splácania alebo vkladu. Opakom je variabilná úroková sadzba, ktorá je pravidelne znovu pripočítavaná a stanovovaná. Pri dlhodobých úveroch je možná aj kombinácia oboch sadzieb, pričom fixná úroková sadzba platí po vopred stanovenú a fixovanú dobu. Fixná úroková sadzba chráni pred pravidelným zvyšovaním úroku a uľahčuje dlžníkovi výpočet jeho splátok,  treba ale vziať do úvahy, že pri prípadných poklesoch úrokovej sadzby sa úroková sadzba neznižuje.

A / B / C / D / E / F / G /