Nálada na akciových trhoch je aj naďalej pozitívna. Amerika sa stále drží v predbiehacom jazdnom pruhu a Európe ďalej uteká

Potom, čo si akciové trhy v prvom štvrťroku siahli na svoje dno, začal druhý štvrťrok zaznamenávať ich jednoznačné zotavenie. Kým americké indexy, najmä technologický sektor (Nasdaq-100), vo svojom oživeniu pokračujú bez akéhokoľvek zaváhania, v Európe ceny akcií opäť klesli zo svojich dovtedy dosiahnutých hodnôt. Jednou z príčin tohto vývoja bolo bezpochyby zostavenie vládneho kabinetu v Taliansku. Nová koalícia Ligy a Hnutia piatich hviezd svojim negatívnym prístupom vo veciach rozpočtovej disciplíny a eura privodila napätie na európskych trhoch. Ďalšia záťaž bola spôsobená prekvapivým spomalením miestneho hospodárskeho rastu. Podceňovať by sa nemali ani hrozby USA vyrieknuté koncom júna okolo ďalšieho zvyšovania ciel, napríklad u automobilov, ktoré viedli k poklesu na svetových burzách.

Hrozí obchodní válka s USA?

V uplynulých několika týdnech se snad ani nevyskytovaly dny, kdy by se titulní stránky novin neplnily zprávami kolem hrozící obchodní války. Na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že nechá prověřit další navyšování cel, promptně následovala hrozba z Číny a Evropy zavést popřípadě srovnatelná takzvaná protiopatření. Omezení volného pohybu zboží by nepochybně zatížilo celý globální hospodářský růst a na jeho konci by byli pouze poražení a žádní vítězové. I ekonomičtí experti z USA jsou si vědomi negativních ekonomických dopadů protekcionismu. Již v roce 2002 uvalil americký prezident – tehdy jím byl Goerge W. Bush – z důvodů volební taktiky cla na dovoz oceli a hliníku. Podle studií stál USA tento rok a půl přetrvávající obchodní spor již přibližně 200 000 pracovních míst. Analyzujeme-li však současnou situaci střízlivě, ukazuje se, že není zas až natolik dramatická. V platnosti je zatím pouze zlomek avizovaných obchodních omezení. Nedávné zprávy o možném zrušení všech sazeb pro vývoz automobilů mezi USA a Evropou vyvolávají naději, že zúčastněné strany se nakonec přeci jen dohodnou. Nicméně vzniklá nejistota zanechává již dnes své stopy v podobě zbrzďovaní světové konjunktury.

Hrozí obchodná vojna s USA?

V uplynulých niekoľkých týždňoch sa snáď ani nevyskytovali dni, kedy by sa titulné stránky novín neplnili správami okolo hroziacej obchodnej vojny. Na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že nechá preveriť ďalšie zvýšenie ciel, promptne nasledovala hrozba z Číny a Európy zaviesť prípadne porovnateľné takzvané protiopatrenia. Obmedzenie voľného pohybu tovaru by nepochybne zaťažilo celý globálny hospodársky rast a na jeho konci by boli iba porazení a žiadni víťazi. Aj ekonomickí experti z USA sú si vedomí negatívnych ekonomických dopadov protekcionizmu. Už v roku 2002 uvalil americký prezident – vtedy ním bol Goerge W. Bush – z dôvodov volebnej taktiky clá na dovoz ocele a hliníka. Podľa štúdií stál USA tento rok a pol pretrvávajúci obchodný spor už približne 200 000 pracovných miest. Ak však súčasnú situáciu analyzujeme triezvo, ukazuje sa, že nie je zas až natoľko dramatická. V platnosti je zatiaľ iba zlomok avizovaných obchodných obmedzení. Nedávne správy o možnom zrušení všetkých sadzieb pre vývoz automobilov medzi USA a Európou vyvolávajú nádej, že zainteresované strany sa nakoniec predsa len dohodnú. Avšak vzniknutá neistota zanecháva už dnes svoje stopy v podobe potláčania svetovej konjunktúry.

Rast zostáva celosvetovo silný a zabezpečuje atraktívny cenový vývoj.

Napriek rôznym možným záťažiam zostáva globálny hospodársky rast naďalej veľmi silný. Všetky relevantné ekonomické regióny a sektory rastú na nadpriemerných úrovniach. Nedávny prepad kurzov najmä na európskych burzách nepodporili negatívne revízie ziskov. Akcie sa tak stali cenovo výhodnejšími a tieto atraktívne ukazovatele hodnotenia pôsobili ako ďalšia podpora. Navyše sa v Európe začali indikátory konjunktúry vyvíjať lepšie, než sa očakávalo. Ani centrálne banky nepredstavujú v súčasnosti hrozbu pre globálnu ekonomiku. Po ich júnových zasadnutiach zamýšľa americká FED zachovať svoje tempo rastu úrokových sadzieb a ECB úrokové sadzby nezvyšovať pred jeseňou roku 2019. Celkovo akcie vyzerajú naďalej dobre a vykazujú potenciál pre atraktívnu výkonnosť.

Európske akciové investície s veľkým potenciálom.

Volatilný vývoj na burzách i množstvo možných scenárov, ku ktorým môže dôjsť v najbližších mesiacoch, neumožňujú v súčasnej dobe takmer žiadne spoľahlivé prognózy. Napriek tomu sa očakáva rok ďalšieho rastu akcií, úrokových sadzieb, inflácie, volatility a eura. Globálna konjunktúra zostáva silná, avšak ďalšie zrýchlenie ekonomického rastu sa zdá byť stále menej pravdepodobné. Investície do európskych akcií sa stali príťažlivými vďaka ich priaznivému oceneniu a súčasne ponúkajú potenciál

author
matthias wolfgruber