Imprint

vion gmbh

vion – vision one invest
hafferlstrasse 7,
4020 linz, austria

telefon: +43 (0) 664/ 9638511
e-mail: office(at)vion-invest.com
web: www.vion-invest.com

registračný súd: Landesgericht pre ZRS Linz
IČO: FN 454304w
DIČ: ATU71463301

Komora/profesijné združenie: Hospodárska komora Štajerska v Rakúsku, Profesijné združenie poskytovateľov finančných služieb, Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Viedeň, www.wko.at
Hlavná obchodná činnosť: finančné poradenstvo podľa § 136a GewO

Sprostredkovatelia spoločnosti vion GmbH poskytujú ako nezávislí obchodníci investičné sprostredkovanie a uzatvorenie obchodu, umiestnenie investícií a investičné poradenstvo o finančných nástrojoch (napr. investičných fondoch) výhradne na účet a s ručením Partner Bank AG, Goethestraße 1a, 4020 Linz, Rakúsko ako zmluvne viazaní sprostredkovatelia podľa § § 1 Z 20, 28 Zb. a sú zapísaní vo verejnom registri FMA. Všeobecné pokyny a informácie o Partner Bank AG a o jej produktoch a službách nájdete na www.partnerbank.at.

Dôležité upozornenie: zmluvne viazaný sprostredkovateľ je z obchodno-právneho hľadiska samostatným podnikateľom. Nejedná sa o pobočku, filiálku alebo zastúpenie banky. Sprostredkovateľ nikdy nesmie prijať peniaze od klienta, ani za účelom ich ďalšieho prevodu banke alebo klientovi.

impressum podľa § 24 zákona o médiách a informácie o poskytovateľovi podľa § 5 ods. 1 e-commerce zákona.

vydavateľ a vlastník média:

vion GmbH

vedenie firmy:

Manuela Dorn
Ing. Martin Nečas

informácie o základnom obsahovom smerovaní:
  • Informácie o spoločnosti vion GmbH.
  • Informácie o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou vion.
  • Informácie o všeobecných témach, hlavne z oblasti investovania, podielových fondov a zlata.
právne upozornenie (disclaimer)

Spoločnosť vion GmbH neustále preveruje a aktualizuje informácie na svojich webových stránkach. Napriek všetkej starostlivosť je možné, že sa medzitým zmenia dáta. Preto spoločnosť vion nepreberá žiadnu záruku za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytnutých informácií. Okrem toho spoločnosť vion GmbH nepreberá žiadnu záruku za priame alebo nepriame škody alebo následné škody, nezávisle od toho, akého sú druhu a z akého právneho dôvodu, ktoré môžu vyplývať z prístupu alebo používania webovej stránky, obzvlášť infikovanie pracovného prostredia vírusmi alebo použitím informácií, ktoré sú obsiahnuté na webovej stránke. To isté platí aj pre všetky ostatné (interné alebo externé) webové stránky, na ktoré sa odkazuje prostredníctvom hyperlinkov. Vytvorenie prepojenia na takéto stránky je len na vlastné nebezpečenstvo.

Spoločnosť vion GmbH nie je zodpovedná za obsah takto prepojených webových stránok, ani za ich aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo súlad s právnymi predpismi. Odkazy na externé webové stránky tretích strán sú poskytnuté k dispozícii ako doplnkový servis, nepodliehajú však žiadnej kontrole spoločnosti vion GmbH.

zmeny

Ďalej si spoločnosť vion GmbH vyhradzuje právo na zmeny a doplnenia poskytnutých informácií. Spoločnosť vion GmbH nepoužíva svoje webové stránky, aby vám alebo tretej strane sprostredkovala investičné poradenstvo. Materiály predložené na tejto webovej stránke predstavujú len všeobecné informácie a nie sú spoľahlivým podkladom pre investičné alebo iné rozhodnutia v súvislosti s finančnými službami. Obzvlášť nenahrádzajú žiadne (majetkové) poradenstvo. Kontaktujte prosím svojho poradcu skôr ako urobíte investičné rozhodnutie.

Obsah a štruktúra webovej stránky vion GmbH sú chránené podľa autorského zákona. Pre kopírovanie informácií alebo dát, obzvlášť používanie textov, častí textov alebo obrázkového materiálu, je nutný predchádzajúci súhlas spoločnosti vion.

úrad verejného ochrancu práv pre sťažnosti

hafferlstrasse 7,
4020 linz, austria
telefon: +43 (0) 664/ 9638511
mail: office(at)vion-invest.com

webmaster:

Matthias Wolfgruber, Klaus Peternel