Products.

Cenný papier, Cash flow, Crowdfunding

Pre svet financií sú typické určité pojmy a názvy. V našom finančnom glosári túto zmäť odborných výrazov trocha osvetľujeme.   Tento príspevok sa sústredí na...

Kolísanie hodnoty po dlhej stabilite

Viac ako 15 mesiacov vykazovali akciové trhy zisky - teraz na rad opäť prichádzajú kolísania hodnôt. Vývoj, ktorý je možno po dlhom a neprirodzenom obdobiu poko...

Akcie: Malý papier s vysokou hodnotou

Investovanie do akcií je určené predovšetkým pre investorov pripravených niesť zodpovednosť za zhodnocovanie svojich peňazí. Investor sa rozhoduje, do ktorých a...

od ážia až po aktíva

Pre svet financií sú typické určité pojmy a názvy. V našom finančnom glosári túto zmäť odborných výrazov trocha osvetľujeme.   V tomto príspevku je všetko ok...