Investovanie do akcií je určené predovšetkým pre investorov pripravených niesť zodpovednosť za zhodnocovanie svojich peňazí. Investor sa rozhoduje, do ktorých akcií a kedy investovať. Investície do akcií sú spojené s možnosťou vysokého výnosu a vysokou likviditou, ale aj s vyššou mierou rizika.

“Akcie? To nie je nič pre mňa! “, vyhŕkne jeden alebo druhý veľmi rýchlo. Ak si však dajú námahu a pozrú sa na akcie detailnejšie, zistia, že sa v minulosti často ukázali ako extrémne výnosné. Ale pekne po poriadku: Začnime tým podstatným o akciách.

Čo sú to vôbec akcie?

Akcie nie je v podstate nič iné ako cenný papier a podiel na akciovej spoločnosti. Akciová spoločnosť je opäť formou spoločnosti, ktorá je vhodná predovšetkým pre veľké firmy, pretože vydaním akcií na burze môže takáto firma získať veľa kapitálu. Pokiaľ si človek teda kúpi akciu, stane sa automaticky spoluvlastníkom konkrétnej firmy.

Potiaľ je to dobré. Kde sú ale výhody obstarania akcií? Prečo by som sa mal práve ja stať akcionárom veľkej firmy?

5 najdôležitejších výhod akcií:

01: MOŽNÉ ZVÝŠENIE KURZU

Pravdepodobne najvyššia atraktivita akcií leží v možnom zvýšení kurzu a vo výhľade na získanie dividend. V dôsledku silného kolísania kurzu ponúka akcia tiež šance na vysoké zisky, ako v dlhodobom, tak aj v krátkodobom horizonte.

02: DIVIDENDY

Dividendy sú časti zisku firmy, ktoré niektoré akciové spoločnosti vyplácajú svojim akcionárom. Ak niekto vlastní akciu, z ktorej sa vyplácajú dividendy, dostane pravidelne na svoje konto výplatu. Dividendy však nie sú garantované a môžu byť spoločnosťou kedykoľvek zrušené, ak by sa firme napríklad nedarilo ekonomicky dobre.

03: LIKVIDITA

Veľkou výhodou akcií je ich vysoká likvidita. Akcionári môžu svoje akcie kedykoľvek predať, alebo získať nové podiely počas doby obchodovania na burze. Tým sú akcie veľmi flexibilne využiteľné. Investor by však mal zásadne dbať na to, aby akcie držal dlhodobo.

04: VÝBER

Obrovský výber rôznych akcií zo všetkých mysliteľných branží a regiónov robí akciový trh nielen vysoko zaujímavým a rôznorodým, ale tiež umožňuje každému nájsť pre seba najvhodnejšie akcie.

05: SPOLUROZHODOVANIE

Akcionár je tiež spoločníkom príslušnej firmy, môže využiť svoje hlasovacie právo na valnom zhromaždení a má možnosť spoločne hlasovať o otázkach vedenia firmy. Mal by však vziať na vedomie, že ako malý akcionár veľkého koncernu, nemá jeho hlas príliš veľkú váhu.

Napriek všetkým týmto výhodám, by si mal človek úplne jasne uvedomiť, že investície do akcií nie sú pre každého. Kde je výhľad na vyššie zisky, je tiež vyššie riziko, ktorého si človek musí byť vždy vedomý. Silné kolísanie kurzu môže samozrejme viesť aj k vysokým stratám. Aj totálna strata je teoreticky možná. Pre investorov sú preto rozhodujúce dostatočné informácie, a tiež možnosť, nechať si poradiť a pomôcť s výberom správnej stratégie.

Dobrou možnosťou diverzifikácie u akcií sú šikovne zostavené portfólia z viac akcií top spoločností všetkých branží a regiónov sveta.

author
matthias wolfgruber