Nebolo by báječné, keby sme mohli nahliadnuť do budúcnosti? Táto predstava by nám obzvlášť vo finančnej brandži mohla veľa spríjemniť život. Každý sporiteľ alebo súkromný investor by s tým asi ihneď súhlasil, pretože na finančných trhoch vládne rovnako ako v skorších dobách veľa neistoty.

Supervolebný rok v mnohých európskych štátoch, prebiehajúce rokovania o Brexite medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou, referendum o nezávislosti v Katalánsku – ktoré vyvoláva v Španielsku politický nepokoj, ale aj napätie medzi USA a Severnou Kóreou a americký prezident, prinášajúci každodenne rozruch na Twitteri – to všetko sú faktory, ktoré stavajú investorov pred nové výzvy.

V časoch neistoty a starostí by mal človek zachovať chladnú hlavu a uvedomiť si, že existujú tipy a zásadné princípy, ktoré môžu zvýšiť jeho šance na trhu, pokiaľ ich bude nasledovať.

Vylepšite si portfólio 4 investičnými tipmi:

>>01

Zloženie portfólia je dôležitejšie ako zloženie jednotlivých titulov

Človek, ktorý chce svoj majetok dlhodobo a predovšetkým udržateľne rozmnožovať, by sa mal zaoberať hlavne zložením svojho portfólia. Podstatným faktorom pritom je, aby zladil osobný prístup k riziku so svojimi želaniami a cieľmi v oblasti výnosov. Na tomto základe potom zostaví správnu zmes akcií, dlhopisov, cenných papierov či alternatívnych investícií a drahých kovov. Pokiaľ má investor svoju alokáciu aktív (rozdelenie investícií a štruktúra portfólia) už rozdelenú a stanovenú, tak by si mal vyčleniť tiež dostatok času pre svoju stratégiu. Pravidelná kontrola smerovania portfólia je v každom prípade vhodná, človek by sa však nemal nechať zaslepiť každým krátkodobým trendom a svoju pôvodnú stratégiu kompletne zmeniť alebo opustiť. Časté a unáhlené zmeny v portfóliu môžu pokaziť dobrú výkonnosť.

>>02

Vo vyváženom portfóliu leží kľúč k úspechu. Preto: buď šikovný a diverzifikuj.

Kolísajúce kurzy sú v časoch, ako sú tieto často nevyhnutné. Tým skôr je dôležité, postaviť sa týmto výzvam a zodpovedajúcim spôsobom zacieliť portfólio. Čo najširšie rozloženie (diverzifikácia) môže vo fázach klesajúcich kurzov zabrániť väčším stratám. Globálne rozdelenie môže do portfólia vniesť istú stabilitu. To isté platí napokon aj vo výbere jednotlivých investičných oblastí. Človek by nemal všetko vsádzať na jedného koňa, a tým sa vzdať efektu diverzifikácie, ktorý znižuje riziko. Drahé kovy, ako je zlato, sú tiež dobrou možnosťou, ako zostaviť portfólio viac doširoka. Zlato platí všeobecne ako krízová mena a v minulosti bolo možné sledovať, že investori práve v neistých dobách vsádzali na drahé kovy. Prečítajte si tu o 4 veciach, ktoré by mal človek o zlate bezpodmienečne vedieť. 

>>03

Príležitosti a šance a včas rozpoznať a využiť

Pre dosiahnutie dodatočného rastu by mal byť človek tu a tam aj kreatívny. Predovšetkým by sa však mal zaoberať medzinárodnými finančnými trhmi, sledovať trendy a nebáť sa rozhodovania. Mal by sa stále pýtať seba samého, či disponuje nutnou expertízou, časom a dostatočným záujmom. Ak nie, tak je vhodné využiť spravované modelové portfólio a jeho zostavenie a všetky vyladenia prenechať profesionálovi. Finančné trhy ponúkajú stále viac možností, ako zvýšiť šance na dodatočné výnosy, avšak vždy s vedomím, že je potrebné podstúpiť aj isté riziko. Pri akciách existuje vždy možnosť, využiť šancí nových a inovatívnych odvetví alebo malých firiem notifikovaných na burze, takzvaných small caps, a pridať ich do existujúceho portfólia.

>>04

Akcie sú nepostrádateľné

Momentálne existuje veľa dôvodov pre rizikové triedy aktív, ako sú akcie. Vysvetlenie je jednoduché. Veľa dlhopisov teraz sľubuje iba veľmi nízke výnosy v porovnaní s rizikom. Na tom sa pravdepodobne v krátkej dobe zmení len málo, alebo skoro nič. Ak stúpnu úroky pre nové dlhopisy, spadnú kurzy existujúcich dlhopisov. Kvôli fáze nízkych úrokov je budúce zvyšovanie úrokov nepravdepodobné. Samozrejme prinesú dlhopisy s dobrou bonitou do portfólia istú stabilitu. Vstup do európskeho priestoru a do Emerging Markets sa môže v tejto dobe na základe priaznivo hodnotených firiem vyplatiť. Ľudia si však samozrejme musí byť vedomí toho, že akcie so sebou prinášajú zvýšené riziko, a sú vystavené kolísaniu, ktoré je zachytené prostredníctvom trhového a podnikového rizika. To musí byť vždy uvedené do súladu s osobnou ochotou investora riskovať.

author
matthias wolfgruber