Aj cez digitálnu dobu, neustály prísun nových vecí a ľahký prístup k informáciám cez sieť, je téma podielových fondov pre mnoho investorov a sporiteľov rovnako ako v minulosti pomyselnou červenou zástavkou. Ale prečo tomu tak vlastne je?

Každý už by mohol vedieť, že tieto dávno známe investičné formy prinášajú výhľad na uspokojivé výnosy. Predsudky voči súčasným a alternatívnym investičným formám, ako sú napr. podielové fondy, sú však zakotvené veľmi hlboko. Len málo ľudí venuje dostatok času, aby sa informovali o výhodách a šanciach, ktoré podielové fondy ponúkajú.

5 dôvodov pre podielové fondy:

01:

Aj s nízkym kapitálovým vkladom, aj u drobných investorov, môže byť dosiahnuté širokej diverzifikácie investovaného majetku. Fondy investujú do rôznych druhov aktív, a preto sú čiastkové straty menej dôležité, než ak by sa investovalo do jednotlivých fondov.

02:

Prehľadnosť a transparentnosť sú silné faktory, ktoré svedčia pre podielové fondy. Vďaka dennému stanoveniu kurzu a jeho zverejneniu majú investori vždy presný prehľad o aktuálnom vývoji kurzu, investičnej stratégii a o nákladoch a poplatkoch.

03:

Každý rizikový profil a potreba môžu byť zladené s ideálne vhodným fondovým produktom. Podľa stupňa akceptácie rizika investorom – od “konzervatívnych” až po “špekulatívne” môže byť prostredníctvom individuálneho a profesionálneho poradenstva majetkového poradcu šikovne zostavené portfólio – samozrejme za predpokladu zohľadnenia osobných potrieb.

04:

Pri investičných fondoch je možné a tiež veľmi zmysluplné sporenie malých súm prostredníctvom tzv. pravidelného investovania. Pri priebežnom nakupovaní kapitalizačných podielov nakupujú investori pri vyšších kurzoch menej, avšak pri nízkych kurzoch viac a využívajú tým ideálne Cost Average Effekt.

05:

Nákup a predaj podielov je vždy možný. Flexibilita je u podielových fondov vždy zaručená prostredníctvom nepretržitej disponibility bez výpovedných lehôt a ponúka – oproti iným formám sporenia – možnosť reagovať rýchlejšie a nebyrokraticky na náhle zmeny v životnej situácii investora.

author
matthias wolfgruber