Viac ako 15 mesiacov vykazovali akciové trhy zisky – teraz na rad opäť prichádzajú kolísania hodnôt. Vývoj, ktorý je možno po dlhom a neprirodzenom obdobiu pokoja v podstate privítať. Je odrazom normalizácie svetovej ekonomiky a finančnej politiky.

Nebezpečenstvo potenciálnej obchodnej vojny medzi USA a Čínou síce robí všetkým investorom starosti, ak sa však obzrieme do minulosti, zistíme, že väčšinou nakoniec k takýmto stretom síl nedošlo a dospelo sa k vzájomnému konsenzu. Aj tentoraz experti vychádzajú z konsenzuálneho riešenia, ale aj napriek tomu sa v súčasnosti nachádzame v problémovej fáze, v ktorej politické kroky povedú ku kolísaniu hodnôt.

Ďalšími témami aktuálneho vývoja sú príliš silný rast úrokov, obavy z rastúcej inflácie a z toho plynúce dôsledky na menovú politiku.

Na základe mierneho rastu inflácie a celosvetového hospodárskeho vzostupu môžeme sledovať celkovú inklináciu smerom k akciám. Dlhopisy ustupujú do pozadia, u nich je aktuálny dopyt skôr po krátkych dobách splatnosti.

Ročný vývoj hodnôt v investičnom horizonte 10 rokov

Vývoj hodnôt v minulosti nie je indikátorom budúcich výnosov. Investovať kapitál do indexov nie je možné, znázornenie slúži len ilustratívnym účelom.

Zdroj: Fidelity, Datastream, index MSCI Europe, ročné hodnoty v EUR. 10-ročné obdobia, ku všetkým možným časovým obdobiam v mesačných intervaloch. Sledované obdobie 31.12.2007 – 31.12.2017

 

Pre investorov býva najdôležitejším kritériom čas, lebo práve ten býva často príčinou najvýraznejších rozdielov.

Zdroj: Datastream a Fidelity, sledované obdobie: 31.12.1987 až 31.12.2017. Priemerný ročný vývoj hodnôt zrátaný pre všetky možné 5-, 10- a 15-ročné obdobia (vždy ku koncu mesiaca), ktoré v rokoch 1987 až 2017 prichádzali do úvahy. Výpočet na základe indexov MSCI Europe a MSCI World

 

Najnovšie kolísania ponúkajú dobré obchodné príležitosti. Robiť si v takýchto fázach obavy je ľudské, ale tieto kolísania sú prirodzenou súčasťou vývoja na trhoch. Nikto nie je schopný presne predpovedať, kedy budú trhy opäť stúpať alebo klesať. Minulosť nám však ukázala, že opätovný nárast sa môže odohrať v priebehu niekoľkých málo dní. Tieto dni prepásť sa môže výrazne prejaviť na vývoji hodnôt.

————————————————————————–

Vývoj hodnôt v minulosti nie je indikátorom budúcich výnosov. Grafy sú určené len pre vizualizáciu. Správa nie je spoľahlivým podkladom pre rozhodnutie o investícii. Prognózy sú bez záruky a môžu sa v priebehu času meniť. Neručíme za chybné údaje či názory.