Seminár 03 v rakúskom horskom stredisku Wildalpen je prvým krokom vzdelávania našich vedúcich spolupracovníkov. Na tomto seminári prednášajú a školia najúspešnejší obchodní partneri spoločnosti vion v témach spojených s predajom, zapracovaním nových záujemcov, plánovaním aktivít, dojednávaním schôdzok a pod.

autor Michael Kottnig

Žijeme vo svete, ktorému dominuje rýchlosť. Všetko je stále rýchlejšie, autá, lietadlá, celý technický pokrok. Vďaka rýchlosti je však dnes už tiež možné dostať sa k akýmkoľvek informáciám, nehľadiac na to, ktorej oblasti či odvetvia sa týkajú. Z internetu dnes človek môže získať aj vysoko komplexné informácie. Pokrok, ktorý bol ešte pred 30 rokmi úplne nemysliteľný.

Je však otázkou, prečo, keď dnes každý môže získať informácie súvisiace s úspechom, bohatstvom a naplneným životom, týchto vecí napriek tomu dosiahne len naozaj málokto?

Odpoveď nie je zas až tak zložitá, pretože väčšina ľudí nie je schopná veci uskutočňovať. Je samozrejme dôležité o niečom vedieť, mať know-how, ale naozaj niečo urobiť, to už je pre veľa ľudí neprekonateľne ťažké.

Ľudia, ktorí toho schopní sú, bývajú označovaní ako lídri. Často sa však tento pojem skresľuje, pretože niektorí ľudia si ako lídri začínajú pripadať už po krátkej dobe, niekoľkých malých úspechoch či kariérnych stupňoch.

Cesta však býva dlhá a tŕnistá. Vo Vione sa na trojkovom seminári venujeme položeniu základných kameňov na ceste vývoja človeka do pozície vedúceho spolupracovníka v predaji. Na seminári školia najúspešnejší obchodní partneri Vionu témy týkajúce sa predaja, zapracovania nových záujemcov, plánovania aktivít, pohovorov a pod.

V kariére Vionu je rozhodujúce, ako každý obchodný partner vykonávajúci poradenskú činnosť bude všetky tieto témy napĺňať. Predpokladá sa, že silnou stránkou každého obchodného partnera bude poskytovanie kvalitného poradenstva a vedenia nových záujemcov k tejto profesii. Avšak aj tu záleží predovšetkým na tom, ako bude obchodný partner po absolvovaní seminára nadobudnuté know-how odovzdávať novým obchodným partnerom a záujemcom.

Ako teda skontrolovať, že poskytnuté know-how používajú noví obchodní partneri v praxi? Ako zvládať situácie, aby aktivity nových obchodných partnerov, ktoré sa na začiatku každého mesiaca spolu s vedúcim spolupracovníkom stanovujú, tiež prinášali viditeľné výsledky?

Úlohou vedúceho spolupracovníka je zapracovávať nových obchodných partnerov a napomáhať im k dobrým výsledkom. To je náplň vzdelávania formou prednášok vedúcich spolupracovníkov.

Na každom trojkovom seminári sa tiež tešíme na to, až budeme v krištáľovo čistej perejnatej horskej riečke Salze vo štajerských dolnorakúskych vápencových Alpách spoločne s našimi novými obchodnými partnermi zdieľať zážitok spoločného raftingu. V niekoľkých člnoch schádzame miestami odvážnym, miestami riskantným spôsobom približne sedem stupňov Celzia studenú rieku a čelíme výzvam, ktoré nám pripravila matka príroda.

Outdoorové aktivity zohrávajú v našich seminároch zakaždým pomerne dôležitú úlohu, pretože predstavujú veľké paralely s reálnym životom. Pri raftingu spravidla sedí šesť alebo osem osôb v jednom člne. Spoločne s nimi je v člne vodca raftu (zadák), ktorý zodpovedá za bezpečnosť posádky a bezproblémovú jazdu. Každý v člne vykonáva dôležitú funkciu, niekedy sa musí veslovať, potom preniesť váhu na jednu polovicu člnu, občas sa dokonca vesluje proti prúdu rieky. Ak sa niekto snaží s nadmernou motiváciou prekonať úlohu zadáka, hrozí nebezpečenstvo, že ohrozí celý tím v člne. Preto je nutné sa striktne držať pokynov zadáka.

Rovnako tak aj v každodennom živote, a je jedno v akej skupine ľudí, existuje vždy niekto, kto sa musí ujať vedúcej pozície. Nie je to vec pre každého, občas to môže byť aj ťažká skúška, ale predovšetkým ide o zodpovednosť.

V budúcich rokoch chceme rásť a mať veľa spokojných klientov. Pre tento náš projekt je dôležité mať vo vlastných radoch ľudí, ktorí budú pripravení prevziať zodpovednosť a chcieť sa vyvíjať do pozície vedúcich spolupracovníkov.

Práve pre naplnenie tohto cieľa organizujeme trojkový seminár, ktorého sa musí bezpodmienečne zúčastniť každý vioňák. Na čerstvo vyliahnutých trojkárov čaká na seminári veľa zábavy, dobrodružstvo a množstvo podnetov od našich najúspešnejších obchodných partnerov!