Ľudia potrebujú mať okolo seba ľudí, ktorí by im stáli po boku, až sa dostanú do situácie, keď budú chcieť investovať svoje tvrdo zarobené peniaze tak, aby mohli dosiahnuť svoje aktuálne aj budúce osobné ciele. Budúcnosť patrí profesii majetkového poradcu. Ale prečo to tak je?

Majetkový poradca – povolania s budúcnosťou a perspektívou, lebo …

… neustále rastie množstvo finančných produktov a v dôsledku digitalizácie a nových technológií narastá aj ich komplexnosť.

Ak sa dnes obzrieme o desať alebo dvadsať rokov späť do minulosti a ak ju porovnáme s dneškom, uvidíme zmeny v podstate vo všetkých oblastiach nášho života. Najmarkantnejšie rozdiely sa prejavili v oblasti technológií – a teraz k sebe buďme úplne úprimní: kto by si bol pred dvadsiatimi rokmi pomyslel, že dnes bude každý človek vlastniť chytrý telefón a pobehovať s ním po svete. Rovnaké je to ale aj v ďalších odvetviach ako je medicína, výskum, energie, mobilita a pod., Všade sme zaznamenali obrovské pokroky a zmeny formujúce nový spôsob nášho života.

Tento vývoj sa samozrejme nezastavil ani pred finančnými trhmi. Doslova “explózia” najrôznejších variant produktov, masívna ponuka a otvorenie kapitálových trhov začali prelínať až k drobným investorom. Áno, všetko je to v podstate pozitívny vývoj. Kto sa v tom ale má na druhú stranu stále ešte vyznať? Pre laikov, priemerných občanov, ktorí sa ako vieme vývojom na trhoch zaoberajú zriedkakedy, skôr ale vôbec, je dnes takmer nemožné vyfiltrovať si z ponúkanej škály produktov pre nich ten najvhodnejší. Na to je v týchto prípadoch potrebný už profesionál – majetkový poradca.

… Banky a poisťovne rušia pracovné miesta a zatvárajú svoje pobočky.

V uplynulých rokoch sa priostril ešte aj ďalší trend. Doby, keď banky a poisťovne vo veľkom vytvárali nové pracovné miesta, už dávno patria minulosti. Klasický bankový poradca a poisťovací maklér je stále viac vytesňovaný počítačmi a automaty. Tento vývoj však nie je špecifikum týkajúce sa iba bánk a poisťovní, spomínaný trend dokonca viedol už v minulom roku v rámci volebnej kampane k početným diskusiám o zavedení možnej “strojovej dane”. Faktom je, že redukovanie osobného poradenstva, sietí bankových pobočiek aj ich servisu budú aj v budúcich rokoch s veľkou pravdepodobnosťou ďalej pokračovať. Citeľne sa to prejaví predovšetkým v oblastiach vidieka.

dopyt po profesionálnom poradenstve a starostlivosti neustále rastie.

Rušenie pracovných miest a zatváranie pobočiek na jednej strane – rastúci dopyt po kvalitnom finančnom poradenstve na strane druhej. Čo tento vývoj prinesie? Stále viac sa roztvárajúce nožnice v oblasti poskytovania poradenstva. Tieto nožnice je potrebné zavrieť! Osobný kontakt, dobrý pocit z toho, že človek má niekoho, kto mu po celý život bude stáť po boku a radiť v záležitostiach okolo financií, možnosť obrátiť sa na niekoho v prípade otvorených otázok, to všetko sú veci, po ktorých ľudia neustále volajú. Celkom právom.

… dôvera ľudí rastie.

Zákonné rámcové podmienky pre výkon živnostenskej profesie majetkového poradcu sa v uplynulých rokoch neustále priostrovali. Svet financií ako taký je dnes jedným z najviac regulovaných sektorov vôbec. Vyškolenie na živnostenskú profesiu majetkového poradcu prešlo ďalším veľkým rozšírením, aktualizáciou aj celým radom zmien. Všetky tieto opatrenia viedli k tomu, že paralelne s tým znova narastala aj dôvera v túto profesiu a majetkový poradca sa dnes v spoločnosti opäť teší vážnosti, akú si právom zaslúži.

author
matthias wolfgruber