life coach Christoph Zettl v exkluzívnom rozhovore.

Christoph Zettl je life coach a cross fit podnikateľ. V otázkach osobnostného rozvoja stojí po boku aj samostatne pôsobiacim obchodným partnerom spoločnosti vion. Stavia na ucelenom koncepte zahŕňajúcom v sebe oblasti duchovného rozvoja, schopností a vlastného zdravia. V prvom exkluzívnom rozhovore Christoph Zettl vysvetľuje, akým spôsobom sprevádza vývoj osoby človeka v osobnosť. V nasledujúcich spotoch life coach Christoph Zettl prezradí, ako sa vydať na úspešnú kariérnu cestu a akým spôsobom je možné sa dostať až na jej samotný vrchol.

Kto je life coach Christoph Zettl?

Christoph Zettl: V mojej spoločnosti life coach Trainings GmbH som si za cieľ vytýčil vyškoliť kompletne a komplexne svojich klientov tak, aby mohli byť dlhodobo pracovne úspešní a odpovedajúcim spôsobom sa tešiť aj svojmu telesnému zdraviu.

Ako to robíš?

CZ: Môj koncept sa zakladá na troch pilieroch a človek musí byť v každom z týchto pilierov primerane zdravý, inak je totiž podľa môjho názoru nemožné byť úspešným. Vo svojom koncepte staviam na pilieroch mentálnej kompetencie, schopnosti konať a oblasti zdravia.

Prosím vysvetli nám to detailne.

CZ: Mentálna kompetencia je schopnosť emocionálne čeliť prekážkam, problémom a výzvam, znovu a znovu sa motivovať a naučiť sa disciplíne ísť si svojou vlastnou cestou. Pri schopnosti konať ide o to, že aby človek mohol byť úspešným podnikateľom, je dôležité nielen jeho vnútorné nastavenie, ale aj správna stratégia. Pre určitý cieľ sa síce môžem rýchlo nadchnúť, ak mi ale nikto nepovie, ako majú vyzerať konkrétne kroky, aby som tento cieľ dosiahol, vyprchá časom všetka moja motivácia. Tretí a podstatný bod je zdravie, ktoré je však bohužiaľ často nesmierne podceňované. V roku 2015 sme vykonali štúdiu s viac ako 100 účastníkmi, z ktorej jasne vyplynulo, že vďaka zlepšeniu všeobecného zdravotného stavu sa ruku v ruke zvýši aj produktivita a výkonnosť.

Prečo to tak je?

CZ: Treba si to predstaviť takto: keď je človek zdravý, má k dispozícii 100 percent na to, aby splnil svoje úlohy. Ak je chorý, je úplne normálne, že podáva menšie alebo tiež neodvádza žiadne výkony. Existujú ale aj choroby, s ktorými sa síce dá pracovať, človek ale pri nich nikdy nemôže čerpať zo 100 percent svojej zásobárne energie. Tieto druhy chorôb vyplývajú z psychickej námahy, nesprávnej výživy ale aj nedostatku, resp. nesprávneho pohybu.

A kde teda začína pole pôsobnosti Life coacha?

CZ: Našou úlohou je vytvoriť spoločne s našimi klientmi všeobecný a komplexný program, v ktorom budeme všetky tri oblasti optimalizovať. Vďaka nemu sa stanú produktívnejšími, budú sa tešiť dlhodobému zdraviu a dosiahnu vytýčené ciele.

Čo je na metóde life coach výnimočné?

CZ: Klientov len slepo nemotivujeme, ale snažíme sa o to, aby u nich vykryštalizovali podstatné predpoklady pre splnenie cieľov. Inak je to motivácia nedbalá. Človeka ako takého je možné namotivovať akýmkoľvek smerom, keď sa ale o neho nebudem starať, svoj cieľ nedosiahne. To sa môže stať iba prostredníctvom zmysluplného sprevádzania na ceste k cieľu.

Čo presne robíš ako life coach pre obchodných partnerov vionu?

CZ: Rastúci úspech vyžaduje aj rozvoj osobnosti. Na life coach seminároch sa špecificky zameriavame na nutné vývojové kroky obchodných partnerov vionu. Coaching sa odohráva v rámci päťstupňového konceptu. V prvom kroku je nutné zdokonaliť sa v súčasnom remesle. V druhom kroku ide o to zistiť osobné hranice, prekonať ich a položiť základný kameň vlastnej osobnej vízie zameranej na vytváranie hodnôt. V treťom kroku rozvíjame schopnosti, ktoré sú nutným predpokladom vedúceho pracovníka pre to, aby úspešne mohol viesť svoj tým a koučovať jednotlivých členov. Potom, čo človek už mnohého dosiahol, jeho každodenné návyky sa etablovali, ide teraz o to, sa práve z týchto rutín vymaniť. Lebo práve stereotypy nás limitujú v možnostiach vlastného úspechu. V piatom kroku sa zameriavame na leadership a komunikáciu – a predovšetkým potom na vlastné zdravie a zviditeľnenie tohto potenciálu. Ja osobne si vždy ako cieľ kladiem umožniť obchodným partnerom vionu zostať na vrchole svojej výkonnosti a paralelne s tým sa tešiť aj dlhodobému zdraviu a zodpovedajúcej miere úspešnosti.

Čo ťa priviedlo k tomu vydať sa na túto cestu?

CZ: Po vyučení sa v technickom obore som dospel k záveru, že ma tento obor z dlhodobého hľadiska nebude robiť šťastným. Keďže som bol od detstva vášnivým športovcom, začal som šport v Grazi študovať. V priebehu štúdia som navštevoval aj kurz psychológie. Môj vtedajší profesor Dr. Kogler, ktorý mal na starosti ženský káder rakúskeho lyžiarskeho zväzu, mi ukázal, že na to, aby bol športovec úspešný, je potrebný oveľa viac než len tréningové plány a správna výživa. Toto poznanie ma už nepustilo a potom už som len ďalej pokračoval s coachingovými kurzami, školeniami NLP, vyškolením na životného a sociálneho poradcu až k ukončenému štúdiu coachingu a vývoja organizácie.

Ako nakladáš s výzvami?

CZ: Výzvy na nás čakajú iba tam, kde ich chceme vidieť. Keď máme sebavedomie a vieru v to, že tieto výzvy, pred ktorými stojíme, dokážeme pokoriť, zvládneme to. Problém u výziev spočíva v tom, že keď sa im človek nepostaví a opustí systém, aby sa im vyhol, tak ho presne tieto výzvy neskôr v rovnakej podobe znova doženú. Ak sa človek bráni pokoreniu výziev, ktoré mu pripravuje sám život, nemá šancu sa vyvíjať.

Mohol by si našim čitateľom dať tipy pre každodenný život, vďaka ktorým sa stanú úspešnými?

CZ: Nič nie je tak horúce, ako sa uvarí. Aj keď má človek v prvej chvíli pocit, že je toho na neho veľa, je dôležité sa zhlboka nadýchnuť, danú vec relativizovať a popremýšľať nad všetkými možnosťami – tým myslím nad tými príjemnými i menej príjemnými. Človek potom uvidí, že aj keď sa jedny dvere zatvoria, stále zostáva veľa možností otvorených. Možno tieto možnosti nie sú také, aké sme si ich na začiatku priali mať – ale stále sú to možnosti. S týmto vedomím, že vždy existuje viac možností, sa môžem vyvíjať prakticky len nahor.

Pokiaľ existuje nejaké tajomstvo úspechu, mohol by si nám ich prezradiť?

CZ: Buď môžeš hrať lotériu a vsádzať na to, že osud nemáš vo svojich rukách a že to za teba vybaví niekto iný. Alebo človek urobí to, čo povedal Billy Cox – americký motivačný tréner: V živote existujú len dve veci, o ktorých môžem sám rozhodnúť a ovplyvniť ich. Sú nimi moje nasadenie a vášeň.

facts

Christoph Zettl, MSc
21.11.1984
Majiteľ life coach Trainings GmbH a konateľ dvoch Crossfit štúdií v Grazi a Gleisdorfe

Vzdelanie:
Štúdium coachingu, NLP Master practictioner, štúdium životného a sociálneho poradenstva, akademické štúdium coachingu, štúdium coachingu a vývoja organizácie

Záľuby:
rodina, šport, vývoj nových obchodných príležitostí

www.crossfit-urkraft.at
www.life-coach.cc

author
klaus peternel