Každý z nás tú situáciu dobre pozná. V našom dlhom profesijnom živote sa často ocitáme pred veľkými a zásadnými rázcestiami. Všetci musíme odpracovať približne 40 rokov nášho života, aby sme si mohli začať užívať zaslúžený dôchodkový odpočinok. Svoj profesijný život a jeho naplnenie by si teda mal každý dobre zvážiť a premyslieť. Je veľmi dôležité sa správne rozhodnúť. Aký smer si zvolím? Zmením povolanie, alebo firmu? Osamostatním sa, alebo ostanem v zamestnaneckom pracovnom pomere? Práve pri týchto otázkach býva pre mnohých z nás ťažké, rozhodnúť sa jednoznačne. Strach nakoniec preváži a zoznam nevýhod je dlhý. Napriek tomu sa nájdu dôvody, ktoré jasne hovoria v prospech samostatnosti a dokážu človeka presvedčiť, odhodlať sa k tomuto kroku.

Štyri výhody samostatnosti

01_Sloboda.

Jednou z najväčších výhod – pokiaľ nie najväčšou vôbec – je voľné využívanie času. Rozhodnutie, či človek začne pracovať o ôsmej hodine ráno, alebo si ide najprv zašportovať, užije si výdatné raňajky s rodinou a do pracovného režimu (modu) sa zapne napríklad o desiatej dopoludnia, je ponechané každému na jeho slobodnom rozhodnutí a vlastnej zodpovednosti. Žiadne pichačky, žiadny šéf či vedúci oddelenia nesedí človeku za chrbtom a nerozhoduje o tom, kedy a kde človek musí byť.

Obzvlášť mladí ľudia, takzvanej generácie y, ale aj mileniáni kladú v pracovnom čase dôraz na flexibilitu pracovnej doby. Tento trend sa začína výrazne prejavovať a aktuálne vedie už aj k prvým politickým diskusiám na tému „ flexibilizácia pracovnej doby“.

02_Vlastné rozhodovanie.

Ako osoba samostatne zárobkovo činná je človek sám sebe pánom. Môže naplno rozvíjať svoje vlastné myšlienky, svoju kreativitu a popustiť uzdu vlastnej energii. Stručne povedané: človek môže individuálnejšie rozvíjať svoje schopnosti a nie je nútený len nasledovať vízie a nápady druhých. Nikto človeku nepredpisuje, čo má a hlavne ako to má robiť. Takto nadobudnutá sloboda je na druhej strane spojená aj s mnohými povinnosťami, človek musí čeliť neustále novým a vyšším výzvam a neostáva mu nič iné, ako rásť spolu s novými úlohami. Táto skutočnosť nepochybne prispieva k celkovému rozvoju vlastnej osobnosti.

03_Šanca na vyššie príjmy.

V celom rade profesií sú vyhliadky na navyšovanie platu obmedzené. Platové triedy a zaradenia sú väčšinou pevne dané, pridané človek dostane až po danom počte odpracovaných rokov a každé navyšovanie platov býva spojené s náročnými a vyčerpávajúcimi vyjednávaniami s nadriadenými. To celé nakoniec vedie len ku znižovaniu motivácie. Ako osoba samostatne zárobkovo činná si človek určuje svoj príjem sám. Býva to samozrejme spojené s množstvom práce. Môžu prísť aj časy, kedy sa človek bude musieť uskromniť vo svojich výdavkoch. Ak bude človek kontinuálne a vytrvalo napĺňať svoje ciele a množstvo práce, nutnosť vlastného nasadenia a vášne ho neodradí, má šancu zožať plody svojej práce v podobe vysokých príjmov.

04_Uznanie.

Osobné ocenenie a profesijné uznanie dávajú človeku krídla a sú motorom motivácie v každodennom profesionálnom živote – sú omnoho dôležitejšie než zárobok na konci mesiaca. Všetci túžime po tom získať primerané uznanie za vlastné výkony a nasadenie. Ako osoba samostatne zárobkovo činná má človek šancu získať maximum  uznania a úcty, ak je ako podnikateľ úspešný.

author
matthias wolfgruber