Nutné priznať, že pre veľa ľudí je veľmi ťažké zmeniť svoje zaužívané zvyklosti. Zmeny akéhokoľvek rázu pre nich znamenajú vystúpenie z komfortnej zóny, vzdanie sa návykov a pohodlia, ale aj strach z nových vecí.

Podľa všeobecných skúseností je však tento strach väčšinou neopodstatnený, lebo vždy sa dajú nájsť cesty a prostriedky, ako ho relativizovať.

Jedna vec je jasná, nájsť si svoje miesto v profesijnom svete poskytovaní služieb finančného poradenstva ešte nikdy doteraz nebolo také atraktívne ako je tomu dnes. Prostredie úrokových sadzieb zomiera a vkladná knižka ako objekt investovania je absolútne za zenitom. Pri úrokových sadzbách, klesajúcich nezriedka kedy na dennej báze až o štvrtinu percenta, ale aj miere inflácie, ktorá pre rok 2017 predstavovala necelé dve percentá, človek nemusí byť ani jasnovidec, aby pochopil, že takto sa nikam nedopracuje.

Z tohto dôvodu je v značnej miere potrebné mať ľudí, ktorí sa vyznajú v prostredí kapitálových trhov a majetkového poradenstva.

Kto dnes bude celý život usilovný, bude však dôverovať klasickým formám sporenia, akými sú stavebné sporenie, životné poistenie a vkladné knižky, zažije na konci svojho života finančnú priepasť, ktorá mu neumožní prežiť jeho záver plnými dúškami.

Táto priepasť, ktorú nazývame prepadom dôchodkových príjmov, sa na Slovensku pohybuje okolo cca 40 percent. To znamená, že rozdiel medzi poslednou mzdou či príjmom v aktívnom pracovnom živote a prvým vyplateným starobným dôchodkom je približne 40 percent. Ak sa teda do doby nástupu do penzie nevytvorí istý finančný vankúš, bude musieť nutne dôjsť k obmedzovaniu sa v doterajšej kvalite života – a kto by chcel túto situáciu dobrovoľne podstúpiť?

Ak sa človek s touto problematikou zoznámi včas, je možné malými mesačnými finančnými čiastkami zabrániť tomu, aby situáciu prepadu dôchodkových príjmov zažil na vlastnom tele.

Sme vždy potešení, keď sa mladí ľudia pripojí k spoločnosti vion a našim občanom predstaví koncepty, ktoré u tejto problematiky vedú k vytúženému cieľu.

Ako všetci vieme, sú práve mladí ľudia, a ja ich označím ako generáciu Y (narodení v rokoch 1980 – 2000), kvalitne vzdelaní a inklinujú k technike. Títo ľudia už väčšinou vyrástli na internete a mobilnú komunikáciu.

Radi pracujú v tímoch a neustále hľadajú nové príležitosti, možnosť sebarealizácie ale aj viac priestoru pre svoju rodinu a voľný čas. Požadujú vyváženosť medzi prácou a osobným voľnom a snaží sa nájsť povolanie, ktoré by im dávalo zmysel.

A práve tu sa ponúka výnimočná možnosť pôsobiť ako podnikateľ v spoločnosti vion a vo svojej vlastnej firme. K dispozícii je kompletná infraštruktúra umožňujúca nielen predaj, ale aj vzdelávanie a predajný koučing.

Finančná náročnosť sa pohybuje v rozumných medziach, k začatiu podnikateľskej kariéry nie sú potrebné veľké počiatočné investície. Spoločne s bankou Partner Bank priebežne vyvíjame moderné, rýchle a užívateľsky orientované nástroje pre podporu poskytovaného poradenstva.

Stručne povedané je možné iba zablahoželať každému, kto sa rozhodne pre profesiu majetkového poradcu. Lebo vedľa potreby dobrého majetkového poradenstva a možnosti finančného zabezpečenia poskytuje táto profesia skutočne zaujímavé vyžitie.

author
michael kottnig