Generálny riaditeľ spoločnosti vion Michael Kottnig v exkluzívnom rozhovore.

1. časť

V dvojdielnom rozhovore predstavujeme muža, ktorý stojí za spoločnosťou vion – vision one invest. Generálny riaditeľ Michael Kottnig rozpráva o svojej osobnej vízii vionu a o tom, ako z neho chce vytvoriť spoločnosť zameranú na budúcnosť a trvalo udržateľný rozvoj.

 

Kto je vion?

Michael Kottnig: Vion je spoločnosť v sektore finančných služieb, ktorá pomocou zodpovedných konceptov podporuje klientov pri zvládnutí dôchodkovej problematiky. U nás je klient vždy v strede pozornosti. Klientom ponúkame možnosti, ktoré inde na trhu neexistujú, alebo je ťažké ich nájsť. To všetko so zameraním na trvalú udržateľnosť, transparentnosť a inovácie.

Koľko ľudí pracuje pre vion?

Michael Kottnig: Je to celkom asi 600 ľudí, ktorí pre nás v Rakúsku, na Slovensku a vo Slovinsku pracujú ako obchodní partneri, resp. tipari. Všetci naši obchodní partneri majú vzdelanie potrebné pre vykonávanie činnosti finančného poradcu, tipari sa vzdelávajú.

Vion pôsobí v niekoľkých krajinách, ako zvládate zachovať si o všetkom prehľad?

Michael Kottnig: Vion je startupový podnik; to znamená, že musíme zdolávať výzvy v mnohých oblastiach. Musím však povedať, že sa nám v uplynulých šiestich mesiacoch darilo tieto výzvy vzorovo zvládať. Dnes už si užívame harmonickej súhry všetkých subjektov, mám tým na mysli našu partnerskú banku Partner Bank, našich obchodných partnerov aj nás samotných. Pre mňa ako konateľa spoločnosti je toto samozrejme veľmi pozitívny vývoj, keďže sa mi takto darí udržiavať si celkový prehľad.

Aká je Vaša misia?

Michael Kottnig: Chcem nás posunúť do takej pozície, aby naši zákazníci boli vždy spokojní, pretože budeme schopní ponúknuť každému sporiteľovi ten správny investičný koncept. Z toho dôvodu vidím svoju najväčšiu osobnú úlohu v zameraní sa na kvalitné vzdelávanie našich obchodných partnerov s vedomím, že všetci naši “vioňáci” budú ochotní vydať sa touto cestou a občas urobiť aj nejaký ten krok navyše!

V oblasti produktov ste nadviazali pevnú spoluprácu s lineckou bankou Partner Bank AG, ktorá je tiež zastrešujúcim subjektom poradcov vionu. Ako by ste opísali túto spoluprácu?

Michael Kottnig: Kompetencie sú jasne rozdelené, každý má na starosti to, čo mu naozaj ide. Vďaka tomu vzniká symbióza s významnou pridanou hodnotou. Partner Bank je podľa mojich skúseností veľmi flexibilná banka zameriavajúca sa na hľadanie kvalitných riešení. Veľkú úlohu hrá ale aj naše odhodlanie a to, že spolu vždy hovoríme ako rovnocenní partneri. Vzhľadom k tomu, že nás náš partner chápe a podporuje nami často citované “obchodné zameranie”, nachádzame za každým rozhovorom uspokojivé riešenie problémov pre obe strany.

Vo vašej spoločnosti ponúkate tiež kariérny rozvoj vo finančnej brandži. Ako vyzerá vzdelávanie a aké perspektívy sa vďaka tomu otvárajú?

Michael Kottnig: Odborné vzdelávanie majetkového poradcu prebieha v exkluzívnej spolupráci s rakúskou obchodnou komorou a jeho výstup je porovnateľný so získaním výučného listu. Zameriavame sa na sprostredkovanie rozsiahlych vedomostí, kompetencií a  transfer know-how. Každý, kto sa rozhodne vydať sa touto cestou s nami, získa možnosť sa tejto odbornej stránke naučiť. Podľa môjho názoru je šanca byť úspešným podnikateľom v rámci našej firmy úplne jedinečná. Spoločne s našimi vedúcimi pracovníkmi sprostredkovávame všetkým novým záujemcom postupné kroky na dosiahnutie samostatnej podnikateľskej činnosti. Som presvedčený, že takýto postup je veľmi dôležitý, pretože len veľmi malé percento ľudí dokáže uvažovať ako podnikatelia. Klienti budú našich služieb nezávislých finančných poradcov v budúcnosti využívať čoraz viac, otvára sa nám teda obrovský potenciál a ďalekosiahle perspektívy. Naša flexibilita nás odlišuje od kamenných bánk a poisťovní.

Aké predpoklady musí daný záujemca spĺňať?

Michael Kottnig: Človek musí byť samozrejme rád v kontakte s ľuďmi, to je nevyhnutné. Je tiež dôležité mať nutnú dávku ochoty. Rovnako tak je samozrejmosťou, aby človek bol pripravený urobiť aj niečo nad rámec svojich povinností a bol ochotný ujsť pár krokov navyše. Okrem toho je veľkou výhodou základný záujem o svet financií.

Ako sa pozná dobrý podnik a dobrý podnikateľ? To, a ešte veľa ďalšieho sa dozviete od muža, ktorý stojí za spoločnosťou vion – vision one invest. Prečítajte si v 2. časti rozhovoru, čoho chce generálny riaditeľ Michael Kottnig dosiahnuť a čo ho motivuje.

facts

michael kottnig.

Michael Kottnig je konateľom spoločnosti vion – vision one invest. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam vo svete financií disponuje veľkým množstvom fundovaných odborných znalostí v tomto odvetví. Michael Kottnig je tiež vysoko uznávaným komunikátorom a má silnú vôľu realizovať svoje predsavzatia. Týchto svojich predností využíva ako pri organizovaní, tak i pri lektorskej činnosti na seminároch pre vedúcich pracovníkov spoločnosti. Jeho rukopis nesie aj výstavba nového exkluzívneho konceptu vzdelávania pre túto brandžu v spolupráci s rakúskou obchodnou komorou.

Michael Kottnig nastúpil v roku 1996 po zložení maturitnej skúšky kariéru profesionálneho futbalistu, ktorá ho na pozícii brankára vyniesla až do 3. najvyššej rakúskej ligy. Počas svojej profesionálnej dráhy športovca vyštudoval športové vedy na univerzite v Grazi. Súčasne sa vyučil pekárskemu remeslu, čo mu už počas štúdií umožnilo nazbierať podnikateľské skúsenosti vo vedení rodinnej firmy.

Vo svojej kariére zostával verný svojim osobným a pracovným zásadám. Aby získal nové skúsenosti, rozhodol sa pre finančníctvo a prešiel na plný pracovný úväzok do štajerskej spoločnosti pre majetkové poradenstvo. Počas svojej viac ako desaťročnej činnosti v tejto spoločnosti dokončil nielen vzdelanie pre živnostenské oprávnenie majetkového poradcu a poskytovateľa finančných služieb, ale vybudoval si aj know-how presahujúce tento horizont a dnes sa okrem iného špecializuje na témy predaja a školenia.

author
klaus peternel