450 hostí, 4 krajiny, 1 udalosť. Kongres spoločnosti vion oslávil v Bratislave v hoteli Double Tree by Hilton svoju úspešnú premiéru. Obchodní partneri spoločnosti vion sa v celkom zaplnenom plesovom sále zaslúžili o skvelú atmosféru, ktorá všetkým prítomným brala dych a bola všadeprítomná už pred konaním tejto veľkej udalosti.

Kongres spoločnosti vion bol vyvrcholením obchodného roka a zhromaždil na jednom mieste všetkých obchodných partnerov i odborníkov medzinárodného sveta financií. Rovnako ako značka Vion – na jednej strane modrá farba symbolizujúca svet produktov a na strane druhej farba oranžová reprezentujúca profesijný obraz majetkového poradcu a jedinečnú kariéru v spoločnosti vion – aj kongres samotný bol rozdelený do dvoch častí.

Časť kongresu venovaná investíciám prebiehala popoludní v znamení trhov, produktov a inovácií. Zúčastnila sa ho celá rada hostí so zaujímavými príspevkami renomovaných firiem zo sveta financií a bankovníctva, medzi inými Partner Bank AG, Wüstenrot, start: Bausparkasse a Qbasis Invest GmbH a zaslúžili sa o tematicky pestrý a dokonale informatívny program.

Mag. Elham Ettehadieh – Partner Bank AG

Vyvrcholením investičnej udalosti bola premiéra prvej investičnej panelovej diskusie. V hodinovej diskusii prezentovali svoje názory týkajúce sa výziev a šancí v súvislosti s novou smernicou MIFID II renomovaní zástupcovia sveta financií ako Johannes Muschik (ombudsman, AFPA), Andreas Fellner, MSc. (člen predstavenstva banky Partner Bank AG), MMag. Philipp Pölzl (CEO, Qbasis Invest GmbH) a Dr. Adam Lessing (Head of Central and Eastern Europe, Fidelity International). Smernica nadobudne účinnosť začiatkom roku 2018 a diskutujúci objasňovali, aké dôsledky so sebou prinesie pre klientov, poradcov i firmy.

„Investičný panel bol maximálne informatívny a nesmierne dôležitý”, zastáva názor generálny riaditeľ vionu Michael Kottnig, “lebo našim samostatným obchodným partnerom presne ukázal, čo nová smernica bude znamenať pre ich každodenný život. Súčasne ale tiež nám všetkým ukázal, že vion spoločne so svojim partnerom pre spoluprácu – rakúskou bankou Partner Bank AG – túto smernicu už dnes vrátane rámcových podmienok pre našich obchodných partnerov kompletne napĺňa.“

vion investment panel

Po večernej prestávke sa udalosť roka zaodela do oranžovej farby a program sa začal odohrávať v duchu profesijnej kariéry “majetkového poradcu”. V časti nazvanej career.event boli za odvedené výkony ocenení najúspešnejší obchodní partneri. Vyvrcholením bolo vyznamenanie 65 nových majetkových poradcov za úspešné absolvovanie vzdelávania na pozícii majetkového poradcu, ktoré prebehlo v spolupráci s hospodárskou komorou Štajerska.

Blahoželáme:
Sigrun Fischer, Stefan Freytag, Christoph Grillenberger, Lukas Krausler, Bernhard Lutz, David Marx, Till Rothermann, Florian Spring, Christoph Zöttl, Stefan Bruntschko, Matheus De Souza Salles Jorge, Oliver Eibler, Patrick Fröschl, Christopher Hanzl, Assil Harouak, Oliver Herbst, Alexander Hornbachner, Bülent Kayak, Florian Kiegerl, Christoph Klug, Hannes Kohlhauser, Sebastian Kollegger, Daniel Kos, Barbara Kreuzer, Patrick Kriegbaum, Thomas Kühberger, Denise Lang, Matthias Lapornik, Christa Malfertheiner, Philip Manhart, Anton Maresch, Mc Ryan Melchor, Ambros Morbitzer, Lukas Müller, Michael Ofner, Özkan Özüpek, Luminita-Patricia Panitschek, Julia Pibal, Tobias Pichler, Florian Pichler, Josef Rechberger, Mathias Reichsthaler, Stefan Reinisch, Gerlinde Schaller, Jürgen Scheiber, Thomas Schmid, Thomas Schnedl, Jaqueline Strasser, Wolfgang Streitriegl, Markus Sudi, Florian Thomann, Severyana Valcheva, Jenni Wang, Fabian Zöttl, Daniel Zöttl

Dojmy:

author
matthias wolfgruber